Ana Sayfa Nâzım Hikmet Vakıf Nâzım Hikmet Yılı Etkinlikler Takvimi Haberler
 
« NÂZIM HİKMET VAKFI YAYINLARI

MAVİ GÖZLÜ ARKADAŞIM

Nâzım Hikmet Şiirleri, Vakfımızın kuruluşundan bu yana,büyük ozanımızla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, arşivleme ve toplumumuzun kullanımına sunma çabalarımızın yeni bir örneği.

Yirminci yüzyılda ülkemizin dünyada en çok tanınan ozanı olan Nâzım Hikmet, aynı zamanda gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde hakkında en çok şiir yazılan ozanımızdır.
Bu derlememizde yer alan şiirlerden de görüleceği gibi Nâzım, başka ozanlar için kimi zaman bir usta, kimi zaman yakın bir dost, kimi zaman da hayranlık uyandırıcı bir kişiliktir.
"Mavi Gözlü Arkadaşım"ı hazırlamak için yola çıkarken 1974 yılında Zühtü Bayar ile Günel Altıntaş'ın hazırladıkları Yazdık Nazım Nâzım Diyeadlı çalışma bizim için bir başlangıç oluşturdu.
O günden bu yana yazılmış yeni şiirler, yapılmış yeni çeviriler ve ulaştığımız yeni kaynaklarla sonunda 54 Türk şairinden 72 ve 27 yabancı şairden 33 şiirin yer aldığı toplam 107 şiirlik bir bütüne ulaştık, Yabancı şairler arasında Azerilerin sayıca çokluğu özellikle dikkat çekiyor.
Eski yıllarda D.A. kısaltmasıyla yazan ozanın açık adına ulaşamadık. Yine kimi çeviri şiirlerde de çevireni saptayamadık. Böylesi, eksikleri sonraki baskılarda tamamlamayı diliyoruz.
Bir başka dileğimiz de bu derlemenin Nâzım sevgisini daha da arttırması.

Bu çalışma sırasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğümüz Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu, Erdal Alova, Turgay Fişekçi, Sunay Akın ve Fatoş-Serdar Arıkan'a teşekkür ederiz.

Fiyatı: 10,00 YTL
 
 
VAKIF YAYINLARI
Bir Meçhul Öğretmen
Nâzım Hikmet'in Peşi Sıra
İngiliz - Amerikan
   Yayın Dünyasında
   Nâzım Hikmet İmajı
Barışın Şairi Nâzım Hikmet
Çizgilerle Nâzım Hikmet
Fotoğraflarla Nâzım Hikmet
Mavi Gözlü Arkadaşım
Nâzım Hikmet'in Yaşadığı
   Adalet Dramı Ve Açlık Grevi
   Olayındaki Gerçekler
Nâzım'ın Siyasal Yaşamı
   ve Davaları
Nâzım Hikmet'in Tiyatrosu
Bursa Cezaevinden
   Vâ-nû'lara Mektuplar
Nâzım Hikmet Şiirleri
Seçme Şiirler
Nâzım Hikmet Şarkıları
Nâzım'dan Armağan
Kültür Ajandaları


 
web tasarım