Ana Sayfa Nâzım Hikmet Vakıf Nâzım Hikmet Yılı Etkinlikler Takvimi Haberler
 

NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
TARIK AKAN TOPLANTILARI 1


Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında
Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu

14-15 Eylül 2017, İstanbul

 

AMAÇ & KAPSAM

Türkiye’de, üniversitelerdeki bilgi ve belge yönetimi bölümleri ulusal bir plan ve programa bağlı olmadan sayıca hızla artmış; salt para kazanma kaygısıyla alan standartlarını hiçe sayan bilgi düzenleme (arşiv/kütüphane kurma) konusunda ticari şirketler türemiş ve ulusal bir eşgüdüm merkezi olması beklenen Milli Kütüphane’nin dışa kapalı bir politika izlemesi ortak kararlar alma konusunda meslek elemanlarını dayanaksız bırakmaktadır. Eşgüdüm açısından bütün yük, yetkileri sınırlı sivil örgütlerimize düşmekte ve sorumlu birkaç meslektaşın web üzerinde açtıkları mesleki konularda işbirliği yolları sürdürülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu koşullarda tekbiçim (standart) ve işbirliği mesleği olan bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal düzeyde ortak bir tutum içinde hareket etmemiz ne yazık ki olanaklı görünmemektedir.

Büyük emeklerle kotarılan ve oldukça da işe yarayan TO-KAT (Toplu Katalog) web sitesi dikkatli incelendiğinde meslek elemanını şaşkınlığa düşürecek uygulamalarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimizi, eğitim kurumlarında birbirinden ayırımlı bilgi ve terimlerle donatıyoruz.

Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgisayar teknolojileri kullanımı günlük iş ve işlemleri büyük ölçüde rahatlatıp kolaylaştırırken, bir o kadar da sorunların artmasına yol açmış görünmektedir.  Söz konusu sorunların ele alınıp tartışılması, konu uzmanları ve uygulamacıların bir araya gelmesi, bu bağlamdaki durum saptamaları, görüşler ve önerilerin ulusal bir açıdan değerlendirilmesi amacıyla Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesinin işbirliğiyle TARIK AKAN TOPLANTILARI I  adı altında “Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Temel amacı kataloglama ve bilgiye erişim konusunda yaşanan kuramsal ve uygulama sorunlarını kapsayıcı biçimde ele almak, tartışmak ve uluslararası kural ve standartlar bağlamında mümkünse ulusal ortak kararlar almaktır. Bu bağlamda kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlerde;

 • Kataloglama
 • Merkezi Kataloglama
 • Özgün Kataloglama
 • Toplu Katalog
 • TO-KAT
 • Sınıflama
 • Konu Başlıkları
 • Dizin Kavramları
 • Yer Numarası
 • Yetke Dizimi
 • AAKK2
 • RDA
 • Bilgiye Erişim
 • Kütüphane Programları vb. gibi bilginin düzenlenmesi ve bilgiye erişime ilişkin çeşitli konu ve sorunların ele alınması hedeflenmektedir.

 

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Sevim McCutcheon 

Sevim McCutcheon, Kent State Üniversitesi'nde (Ohio, ABD) Katalog Kütüphanecisi ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alan(lar)ı kitap, e-kitaplar, e-tezler ve haritaların -RDA ile- kataloglanmasıdır. McCutcheon, OhioLINK Consortium'un elektronik tezleri RDA (Resource Description and Access) ile kataloglama standartları (platinum.ohiolink.edu) geliştiren çalışma grubunun ve OhioLINK ETD Council'un üyesiydi. 

Kısa bir süre önce McCutcheon ve arkadaşları, "Resource Description and Access (RDA) Adoption and Implementation in U.S. Public Libraries" başlıklı makaleleri için; ABD halk kütüphanesi kataloglamacılarının RDA'ya geçişine ilişkin eğitim gereksinimleri ve görüşlerinini saptayan ulusal çaplı bir anket uygularayak, önemli bir araştırma yürüttüler. 

Kent State Üniversitesi kütüphanesinde çalışmadan önce McCutcheon, bir Ohio halk kütüphanesinde teknik hizmetler birimi amiri olarak, Ohio'nun 66 halk kütüphanesinden oluşan bir konsorsyumda özgün kataloglamacı ve eğitimci olarak ve OCLC'nin sözleşmeli kataloglama biriminin (Contract Cataloging Department) Türkçe, Osmanlı Türkçesi ve modern Yunanca dillerinde uzmanlaşan özgün kataloglamacı olarak görev yürütümüştür. 

McCutcheon'un Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu'ndaki konuşması, ABD halk kütüphanelerinin yeni kataloglama kurallarına geçiş süreci ile -uygulamalarıyla örneklendirerek- kuramsal ve uygulamalı olarak RDA'ya geçiş ve uyum sorunları ile çözüm önerilerne ilişkin kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Prof. Dr. Doğan Atılgan 

Prof. Dr. Doğan Atılgan, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Kataloglama ve Sınıflama, Bilginin organizasyonu, Elektronik yayıncılık ve açık erişim bulunmaktadır. 1985 yılından bu yana Kataloglama ve Sınıflama, Bilginin Organizasyonu, Süreli yayınlar konusunda dersler veren Atılgan’ın bu konularla ilgili kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 

Akademik çalışmalarına başlamadan önce 1978-1985 yılları arasında Milli Kütüphanede kütüphaneci olarak görev yaptı.1996-2002 yılları arasında da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanlığında bulundu. Atılgan, Milli Kütüphane, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi kütüphanelerinin kaynaklarının bilgisayar ortamında kataloglanması projelerinde danışman veya proje yöneticisi olarak görev aldı, DTCF yazmalarının Bilgisayar ortamına atılması projesinde de konu uzmanı olarak çalıştı. 

2002 yılından beri Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını yürüten Atılgan 2012 yılında RDA Türkiye grubunun oluşturulması ve RDA çalışmalarının Türkiye’de başlamasına öncülük etti. 

Atılgan’ın Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu’ndaki konuşması Türkiye’de kataloglama ve sınıflamanın gelişim süreci ve sorunları ile Türkiye’de RDA çalışmaları konusunda olacaktır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum tarihleri: 14-15 Eylül 2017
Bildiri metni son gönderim tarihi: 15 Kasım 2017

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

Programı incelemek için buraya tıklayınız.

 

BİLDİRİ SUNUMLARI

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

Sempozyum sonuç bildirgesini okumak için buraya tıklayınız.

 

KATILIMCILAR

Katılımcılar listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ


Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü,
Prof. Dr. Doğan Atılgan

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Nâzım Hikmet Vakfı Başkan Yardımcısı Kıymet Coşkun, Prof. Dr. Doğan Atılgan

Dinleyiciler

Çay-Kahve Molasından...

Çay-Kahve Molasından...

Öğle Yemeği Sırasında...

Dinleyiciler

Dr.Tolga Çakmak, Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu, Yrd. Doç.Dr. Mustafa Bayter, Aysel Şenoğlu

 

 

 

Dr. Pervin Bezirci, Prof. Dr. Doğan Atılgan, Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Kübra Özyurt, Mukaddes Sağlam

Gönüllü Görevliler...

İrem Ünal, Murat Gülmez, Dr. Tolga Çakmak, Bahar Biçen Aras, Kasım Binici

Öğle Yemeği Sırasında...

Prof. Dr. Hasan Keseroğlu,Selma Aslan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter, Fadime Taşçı, Burcu Teoman, Okan Koç

Furkan Yiğit, Sefa Doğan, Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Zeynep Saraç, Betül Çağlayan

Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Emine Gür, Selahattin Öztürk

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter, Sefa Doğan, Betül Çağlayan, Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Zeynep Saraç, Furkan Yiğit, Prof. Dr. Doğan Atılgan

Prof. Dr. Hasan Keseroğlu, Emine Gür, Selma Aslan, Güldal İpekçi, Prof. Dr. Doğan Atılgan

Elsa Bitri, Güldal İpekçi, Prof. Dr. Doğan Atılgan, Selma Aslan, Prof. Dr. Hasan Keseroğlu, Emine Gür

Toplu Fotoğraf Anısı

Gönüllü Görevliler...

Tarık Akan'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz...

 

İLETİŞİM

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Hasan S. Keseroğlu
hasankeseroglu@gmail.com

Elsa Bitri
elsabitri@gmail.com

Sempozyum sekreteryası
sempozyum17@gmail.com

 

SPONSORLARIMIZ

 
 


 
Ata Medya