Ana Sayfa Nâzım Hikmet Vakıf Nâzım Hikmet Yılı Etkinlikler Takvimi Haberler
 

NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI - TARIK AKAN TOPLANTILARI 1

Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu

14-15 Eylül 2017, İstanbul
   

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Türkiye’de, üniversitelerdeki bilgi ve belge yönetimi bölümleri ulusal bir plan ve programa bağlı olmadan sayıca hızla artmış; salt para kazanma kaygısıyla alan standartlarını hiçe sayan bilgi düzenleme (arşiv/kütüphane kurma) konusunda ticari şirketler türemiş ve ulusal bir eşgüdüm merkezi olması beklenen Milli Kütüphane’nin dışa kapalı bir politika izlemesi ortak kararlar alma konusunda meslek elemanlarını dayanaksız bırakmaktadır. Eşgüdüm açısından bütün yük, yetkileri sınırlı sivil örgütlerimize düşmekte ve sorumlu birkaç meslektaşın web üzerinde açtıkları mesleki konularda işbirliği yolları sürdürülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu koşullarda tekbiçim (standart) ve işbirliği mesleği olan bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal düzeyde ortak bir tutum içinde hareket etmemiz ne yazık ki olanaklı görünmemektedir.

Büyük emeklerle kotarılan ve oldukça da işe yarayan TO-KAT (Toplu Katalog) web sitesi dikkatli incelendiğinde meslek elemanını şaşkınlığa düşürecek uygulamalarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimizi, eğitim kurumlarında birbirinden ayırımlı bilgi ve terimlerle donatıyoruz.

Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgisayar teknolojileri kullanımı günlük iş ve işlemleri büyük ölçüde rahatlatıp kolaylaştırırken, bir o kadar da sorunların artmasına yol açmış görünmektedir.

 

AMAÇ & KAPSAM

Yukarıdaki açıklamalara dayanarak söz konusu sorunların ele alınıp tartışılması, konu uzmanları ve uygulamacıların bir araya gelmesi, bu bağlamdaki durum saptamaları, görüşler ve önerilerin ulusal bir açıdan değerlendirilmesi amacıyla Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın ev sahipliğinde TARIK AKAN TOPLANTILARI adı altında 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da “Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Temel amacı kataloglama ve bilgiye erişim konusunda yaşanan kuramsal ve uygulama sorunlarını kapsayıcı biçimde ele almak, tartışmak ve uluslararası kural ve standartlar bağlamında mümkünse ulusal ortak kararlar almaktır. Bu bağlamda kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlerde;

 • Kataloglama
 • Merkezi Kataloglama
 • Özgün Kataloglama
 • Toplu Katalog
 • TO-KAT
 • Sınıflama
 • Konu Başlıkları
 • Dizin Kavramları
 • Yer Numarası
 • Yetke Dizimi
 • AAKK2
 • RDA
 • Bilgiye Erişim
 • Kütüphane Programları vb. gibi bilginin düzenlenmesi ve bilgiye erişime ilişkin çeşitli konu ve sorunların ele alınması hedeflenmektedir.

 

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Sevim McCutcheon

Sevim McCutcheon, Kent State Üniversitesi'nde (Ohio, ABD) Katalog Kütüphanecisi ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alan(lar)ı kitap, e-kitaplar, e-tezler ve haritaların -RDA ile- kataloglanmasıdır. McCutcheon, OhioLINK Consortium'un elektronik tezleri RDA (Resource Description and Access) ile kataloglama standartları (platinum.ohiolink.edu) geliştiren çalışma grubunun ve OhioLINK ETD Council'un üyesiydi.

Kısa bir süre önce McCutcheon ve arkadaşları, "Resource Description and Access (RDA) Adoption and Implementation in U.S. Public Libraries" başlıklı makaleleri için; ABD halk kütüphanesi kataloglamacılarının RDA'ya geçişine ilişkin eğitim gereksinimleri ve görüşlerinini saptayan ulusal çaplı bir anket uygularayak, önemli bir araştırma yürüttüler.

Kent State Üniversitesi kütüphanesinde çalışmadan önce McCutcheon, bir Ohio halk kütüphanesinde teknik hizmetler birimi amiri olarak, Ohio'nun 66 halk kütüphanesinden oluşan bir konsorsyumda özgün kataloglamacı ve eğitimci olarak ve OCLC'nin sözleşmeli kataloglama biriminin (Contract Cataloging Department) Türkçe, Osmanlı Türkçesi ve modern Yunanca dillerinde uzmanlaşan özgün kataloglamacı olarak görev yürütümüştür.

McCutcheon'un Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu'ndaki konuşması, ABD halk kütüphanelerinin yeni kataloglama kurallarına geçiş süreci ile -uygulamalarıyla örneklendirerek- kuramsal ve uygulamalı olarak RDA'ya geçiş ve uyum sorunları ile çözüm önerilerne ilişkin kapsamlı bir bakış sunmaktadır.Prof. Dr. Doğan Atılgan

Prof. Dr. Doğan Atılgan, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Kataloglama ve Sınıflama, Bilginin organizasyonu, Elektronik yayıncılık ve açık erişim bulunmaktadır. 1985 yılından bu yana Kataloglama ve Sınıflama, Bilginin Organizasyonu, Süreli yayınlar konusunda dersler veren Atılgan’ın bu konularla ilgili kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarına başlamadan önce 1978-1985 yılları arasında Milli Kütüphanede kütüphaneci olarak görev yaptı.1996-2002 yılları arasında da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanlığında bulundu. Atılgan, Milli Kütüphane, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi kütüphanelerinin kaynaklarının bilgisayar ortamında kataloglanması projelerinde danışman veya proje yöneticisi olarak görev aldı, DTCF yazmalarının Bilgisayar ortamına atılması projesinde de konu uzmanı olarak çalıştı.

2002 yılından beri Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını yürüten Atılgan 2012 yılında RDA Türkiye grubunun oluşturulması ve RDA çalışmalarının Türkiye’de başlamasına öncülük etti.

Atılgan’ın Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu’ndaki konuşması Türkiye’de kataloglama ve sınıflamanın gelişim süreci ve sorunları ile Türkiye’de RDA çalışmaları konusunda olacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER

Bildiri, poster, çalıştay, forum, eğitim, yarışma vb. tüm katılım türleri için 250-500 sözcüklü bir özet gerekmektedir. Bildiri özetleri sempozyum17@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Bildiri Özeti Yazım Şablonu

Bildiri Başlığı

Yazar Adı ve Soyadı
Yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum/kuruluşun adı ve adresi, e-posta adresi

Özet
Bildiri özeti 250-500 sözcük arasında olmalıdır. Özette;

 • Amaç
 • Önem
 • Hipotez
 • Kapsam
 • Yöntem ve veri toplama tekniği
 • Çalışmanın özgünlüğü
 • Temel bulgular ve
 • Sonuç açıkça belirtilmelidir.

 

Anahtar sözcükler
En az 3 anahtar sözcük eklenmelidir.

Kaynakça:
Metin içi gönderme ve kaynakça yazımı APA formatına göre yapılmalıdır.

Yazı stili: Times New Roman, 11 pt, özet bir sayfayı aşmamalıdır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Duyuru süreci

 1. Duyuru: 10 Ocak 2017
 2. Duyuru: 1 Şubat 2017
 3. Duyuru (Son): 1 Mart 2017

Özet için son gönderim tarihi: 1 Haziran 2017
Özet değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 15 Haziran 2017
Bildiri metni son gönderim tarihi: 15 Kasım 2017
Sempozyum tarihleri: 14-15 Eylül 2017

 

KURULLAR

Sempozyum Onursal Başkanı

Rutkay Aziz (Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı)
Hayri İnönü (Şişli Belediye Başkanı)

 

Bilim Kurulu

(Alfabetiktir) 

Alan Danskin (British Library, İngiltere)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Coşkun Polat (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi)
Emine Gür (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi)
Elsa Bitri (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi)
Etleva Domi (National Library of Albania, Arnavutluk)
Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Hüseyin Odabaş (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Kasım Binici (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Máté Tóth (University of Pécs, Macaristan)
Mehmet Ali Akkaya (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Mauro Guerrini (Università di Firenze, İtalya)
Mustafa Bayter (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Nevzat Özel (Ankara Üniversitesi)
Özlem Bayram (Ankara Üniversitesi)
Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi)
Selma Aslan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi)
Sevim McCutcheon (Kent State University Libraries, ABD)
Simona Turbanti (Universita' di Pisa, İtalya)
Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi)
Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi)

 

 

Yayın Değerlendirme/ Hakem Kurulu

(Alfabetiktir) 

Ali Fuat Kartal (TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı)
Bahar Biçen Aras (MEF Üniversitesi Kütüphanesi)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Coşkun Polat (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Didem Ardanuç (Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi Kütüphanesi)
Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi)
Emre Hasan Akbayrak (Atılım Üniversitesi)
Elsa Bitri (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi)
Emine Gür (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi)
Etleva Domi (National Library of Albania, Arnavutluk)
Fahrettin Özdemirci (Ankara Üniversitesi)
Fatih Rukancı (Ankara Üniversitesi)
Gülbün Baydur (Emekli Öğretim Üyesi)
Güssün Güneş (Marmara Üniversitesi)
Hakan Anameriç (Ankara Üniversitesi)
Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Hüseyin Odabaş (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Kasım Binici (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Mehmet Emin Küçük (Emekli Öğretim Üyesi)
Mustafa Bayter (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Nevzat Özel (Ankara Üniversitesi)
Niyazi Çiçek (İstanbul Üniversitesi)
Oya Gürdal Tamdoğan (Ankara Üniversitesi)
Özlem Bayram (Ankara Üniversitesi)
Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi)
Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi)
Selma Aslan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi)
Serap Kazak (Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi)
Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi)
Tülay Fenerci (Ankara Üniversitesi)
Tuba Akbaytürk (Koç Üniversitesi Kütüphanesi)
Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi)

 (Liste tam değildir) 

Düzenleme Kurulu 

Hasan S. Keseroğlu (Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi; Kastamonu Üniversitesi)
Elsa Bitri (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi)

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

20 Haziran 2017 tarihinde duyurulacaktır

 

KATILIM KOŞULLARI

Bildirili sunarak veya sunmadan ilgi duyan herkes katılabilir Her türlü katılım ücretsizdir. Yerin sınırlı olması nedeniyle kayıt olmak isteyenlerin sempozyum17@gmail.com adresine iletişim bilgilerini yazmaları önemle rica olunur. Yer sorunu olması durumunda kayıt öncelik sırası göz önüne alınacaktır.

 

YER VE ULAŞIM

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi
Halide Edip Adıvar Mahallesi, Darülaceze Cad. No:9/1-1, Şişli /İstanbul

 

İLETİŞİM

Sempozyum sekreteryası
sempozyum17@gmail.com

 

Hasan S. Keseroğlu
hasankeseroglu@gmail.com

 

Elsa Bitri
elsabitri@gmail.com


SPONSORLARIMIZ

 
 


 
Ata Medya