Ana Sayfa Nâzım Hikmet Vakıf Nâzım Hikmet Yılı Etkinlikler Takvimi Haberler
 

NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI - TARIK AKAN TOPLANTILARI 1

Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu

14-15 Eylül 2017, İstanbul
   

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Türkiye’de, üniversitelerdeki bilgi ve belge yönetimi bölümleri ulusal bir plan ve programa bağlı olmadan sayıca hızla artmış; salt para kazanma kaygısıyla alan standartlarını hiçe sayan bilgi düzenleme (arşiv/kütüphane kurma) konusunda ticari şirketler türemiş ve ulusal bir eşgüdüm merkezi olması beklenen Milli Kütüphane’nin dışa kapalı bir politika izlemesi ortak kararlar alma konusunda meslek elemanlarını dayanaksız bırakmaktadır. Eşgüdüm açısından bütün yük, yetkileri sınırlı sivil örgütlerimize düşmekte ve sorumlu birkaç meslektaşın web üzerinde açtıkları mesleki konularda işbirliği yolları sürdürülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu koşullarda tekbiçim (standart) ve işbirliği mesleği olan bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal düzeyde ortak bir tutum içinde hareket etmemiz ne yazık ki olanaklı görünmemektedir.

Büyük emeklerle kotarılan ve oldukça da işe yarayan TO-KAT (Toplu Katalog) web sitesi dikkatli incelendiğinde meslek elemanını şaşkınlığa düşürecek uygulamalarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimizi, eğitim kurumlarında birbirinden ayırımlı bilgi ve terimlerle donatıyoruz.

Bilgi ve belge yönetimi alanında bilgisayar teknolojileri kullanımı günlük iş ve işlemleri büyük ölçüde rahatlatıp kolaylaştırırken, bir o kadar da sorunların artmasına yol açmış görünmektedir.

 

AMAÇ & KAPSAM

Yukarıdaki açıklamalara dayanarak söz konusu sorunların ele alınıp tartışılması, konu uzmanları ve uygulamacıların bir araya gelmesi, bu bağlamdaki durum saptamaları, görüşler ve önerilerin ulusal bir açıdan değerlendirilmesi amacıyla Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın ev sahipliğinde TARIK AKAN TOPLANTILARI adı altında 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da “Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Temel amacı kataloglama ve bilgiye erişim konusunda yaşanan kuramsal ve uygulama sorunlarını kapsayıcı biçimde ele almak, tartışmak ve uluslararası kural ve standartlar bağlamında mümkünse ulusal ortak kararlar almaktır. Bu bağlamda kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlerde;

 • Kataloglama
 • Merkezi Kataloglama
 • Özgün Kataloglama
 • Toplu Katalog
 • TO-KAT
 • Sınıflama
 • Konu Başlıkları
 • Dizin Kavramları
 • Yer Numarası
 • Yetke Dizimi
 • AAKK2
 • RDA
 • Bilgiye Erişim
 • Kütüphane Programları vb. gibi bilginin düzenlenmesi ve bilgiye erişime ilişkin çeşitli konu ve sorunların ele alınması hedeflenmektedir.

 

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Sevim McCutcheon

Sevim McCutcheon, Kent State Üniversitesi'nde (Ohio, ABD) Katalog Kütüphanecisi ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alan(lar)ı kitap, e-kitaplar, e-tezler ve haritaların -RDA ile- kataloglanmasıdır. McCutcheon, OhioLINK Consortium'un elektronik tezleri RDA (Resource Description and Access) ile kataloglama standartları (platinum.ohiolink.edu) geliştiren çalışma grubunun ve OhioLINK ETD Council'un üyesiydi.

Kısa bir süre önce McCutcheon ve arkadaşları, "Resource Description and Access (RDA) Adoption and Implementation in U.S. Public Libraries" başlıklı makaleleri için; ABD halk kütüphanesi kataloglamacılarının RDA'ya geçişine ilişkin eğitim gereksinimleri ve görüşlerinini saptayan ulusal çaplı bir anket uygularayak, önemli bir araştırma yürüttüler.

Kent State Üniversitesi kütüphanesinde çalışmadan önce McCutcheon, bir Ohio halk kütüphanesinde teknik hizmetler birimi amiri olarak, Ohio'nun 66 halk kütüphanesinden oluşan bir konsorsyumda özgün kataloglamacı ve eğitimci olarak ve OCLC'nin sözleşmeli kataloglama biriminin (Contract Cataloging Department) Türkçe, Osmanlı Türkçesi ve modern Yunanca dillerinde uzmanlaşan özgün kataloglamacı olarak görev yürütümüştür.

McCutcheon'un Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu'ndaki konuşması, ABD halk kütüphanelerinin yeni kataloglama kurallarına geçiş süreci ile -uygulamalarıyla örneklendirerek- kuramsal ve uygulamalı olarak RDA'ya geçiş ve uyum sorunları ile çözüm önerilerne ilişkin kapsamlı bir bakış sunmaktadır.Prof. Dr. Doğan Atılgan

Prof. Dr. Doğan Atılgan, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Kataloglama ve Sınıflama, Bilginin organizasyonu, Elektronik yayıncılık ve açık erişim bulunmaktadır. 1985 yılından bu yana Kataloglama ve Sınıflama, Bilginin Organizasyonu, Süreli yayınlar konusunda dersler veren Atılgan’ın bu konularla ilgili kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarına başlamadan önce 1978-1985 yılları arasında Milli Kütüphanede kütüphaneci olarak görev yaptı.1996-2002 yılları arasında da Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanlığında bulundu. Atılgan, Milli Kütüphane, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi kütüphanelerinin kaynaklarının bilgisayar ortamında kataloglanması projelerinde danışman veya proje yöneticisi olarak görev aldı, DTCF yazmalarının Bilgisayar ortamına atılması projesinde de konu uzmanı olarak çalıştı.

2002 yılından beri Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını yürüten Atılgan 2012 yılında RDA Türkiye grubunun oluşturulması ve RDA çalışmalarının Türkiye’de başlamasına öncülük etti.

Atılgan’ın Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu’ndaki konuşması Türkiye’de kataloglama ve sınıflamanın gelişim süreci ve sorunları ile Türkiye’de RDA çalışmaları konusunda olacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER

Bildiri, poster, çalıştay, forum, eğitim, yarışma vb. tüm katılım türleri için 250-500 sözcüklü bir özet gerekmektedir. Bildiri özetleri sempozyum17@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Bildiri Özeti Yazım Şablonu

Bildiri Başlığı

Yazar Adı ve Soyadı
Yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum/kuruluşun adı ve adresi, e-posta adresi

Özet
Bildiri özeti 250-500 sözcük arasında olmalıdır. Özette;

 • Amaç
 • Önem
 • Hipotez
 • Kapsam
 • Yöntem ve veri toplama tekniği
 • Çalışmanın özgünlüğü
 • Temel bulgular ve
 • Sonuç açıkça belirtilmelidir.

 

Anahtar sözcükler
En az 3 anahtar sözcük eklenmelidir.

Kaynakça:
Metin içi gönderme ve kaynakça yazımı APA formatına göre yapılmalıdır.

Yazı stili: Times New Roman, 11 pt, özet bir sayfayı aşmamalıdır.

 

 

KURULLAR

Sempozyum Onursal Başkanı

Rutkay Aziz (Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı)
Hayri İnönü (Şişli Belediye Başkanı)

 

Bilim Kurulu

(Alfabetiktir) 

Alan Danskin (British Library, İngiltere)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Coşkun Polat (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi)
Emine Gür (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi)
Elsa Bitri (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi)
Etleva Domi (National Library of Albania, Arnavutluk)
Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Hüseyin Odabaş (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Kasım Binici (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Máté Tóth (University of Pécs, Macaristan)
Mehmet Ali Akkaya (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Mauro Guerrini (Università di Firenze, İtalya)
Mustafa Bayter (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Nevzat Özel (Ankara Üniversitesi)
Özlem Bayram (Ankara Üniversitesi)
Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi)
Selma Aslan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi)
Sevim McCutcheon (Kent State University Libraries, ABD)
Simona Turbanti (Universita' di Pisa, İtalya)
Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi)
Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi)

 

 

Yayın Değerlendirme/ Hakem Kurulu

(Alfabetiktir) 

Ali Fuat Kartal (TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı)
Bahar Biçen Aras (MEF Üniversitesi Kütüphanesi)
Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Coşkun Polat (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Didem Ardanuç (Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi Kütüphanesi)
Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi)
Emre Hasan Akbayrak (Atılım Üniversitesi)
Elsa Bitri (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi)
Emine Gür (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi)
Etleva Domi (National Library of Albania, Arnavutluk)
Fahrettin Özdemirci (Ankara Üniversitesi)
Fatih Rukancı (Ankara Üniversitesi)
Gülbün Baydur (Emekli Öğretim Üyesi)
Güssün Güneş (Marmara Üniversitesi)
Hakan Anameriç (Ankara Üniversitesi)
Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)
Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Hüseyin Odabaş (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Kasım Binici (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Mehmet Emin Küçük (Emekli Öğretim Üyesi)
Mustafa Bayter (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Nevzat Özel (Ankara Üniversitesi)
Niyazi Çiçek (İstanbul Üniversitesi)
Oya Gürdal Tamdoğan (Ankara Üniversitesi)
Özlem Bayram (Ankara Üniversitesi)
Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi)
Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi)
Selma Aslan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi)
Serap Kazak (Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi)
Tolga Çakmak (Hacettepe Üniversitesi)
Tülay Fenerci (Ankara Üniversitesi)
Tuba Akbaytürk (Koç Üniversitesi Kütüphanesi)
Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi)

 (Liste tam değildir) 

Düzenleme Kurulu 

Hasan S. Keseroğlu (Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi; Kastamonu Üniversitesi)
Elsa Bitri (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi)

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

Programı incelemek için buraya tıklayınız.

 

KATILIM KOŞULLARI

Bildirili sunarak veya sunmadan ilgi duyan herkes katılabilir Her türlü katılım ücretsizdir. Yerin sınırlı olması nedeniyle kayıt olmak isteyenlerin sempozyum17@gmail.com adresine iletişim bilgilerini yazmaları önemle rica olunur. Yer sorunu olması durumunda kayıt öncelik sırası göz önüne alınacaktır.

 

KATILIMCILAR

Ad Soyad Unvan/Görev Kurum
A. Şenol Armağan Daire Başkanı İstanbul Gelişim Üniversitesi
Adnan Gözeller Bilgi ve Belge Yöneticisi İstanbul Kalkınma Ajansı
Ahmet Dernek Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Ahmet Körpe Öğrenci Kastamonu Üniversitesi
Alev Kahriman Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Ali Tufan Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Ali Uluçay Kütüphaneci Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Arzu Berrin Cebeci Kütüphaneci Kocaeli Üniversitesi
Arzu Kök Kataloglama Kütüphanecisi Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi
Aslıhan Oğuz Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Asuman Akdemir Daire Başkanı Milli Kütüphane
Ayhan Abukan Arşiv Memuru Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kurum Arşiv Müdürlüğü
Ayla Kayan Kütüphaneci Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Aynur Yamaç  Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane
Ayşe Buluş  Öğrenci Marmara Üniversitesi 
Ayşegül Şahin Kütüphaneci Milli Kütüphane
Aysel Şenoğlu Kütüphaneci Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi
Aytaç Kayadevir Kütüphaneci İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Bahar Biçen Aras Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu MEF Üniversitesi Kütüphanesi
Barış Işık Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü 
Betül Çağlayan Öğrenci Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBY Bölümü
Buket Sevgen Kütüphaneci Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi
Bülent Ağaoğlu Bibliyograf -
Burak Delikbaş Kütüphaneci İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
Burak Hekim Veritabanı Sorumlusu İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Burcu Teoman Kataloglama Kütüphanecisi Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi
Bürge Salihoğlu İlköğretim Kütüphanesi Sorumlusu Ted Rönesans Koleji
Buse Kefeli Kütüphaneci Koç Üniversitesi - Suna Kıraç Kütüphanesi
Büşra Seçilmiş Öğrenci Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
Çağla Yıldız Öğrenci Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
Can Çelik Account Manager informascope
Cemhan Korkmaz Kataloglama Kütüphanecisi Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi
Ceylan Yıldız Öğrenci Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
Çiğdem Akça Kütüphaneci İBB Atatürk Kitaplığı
Demet Aktaş Şube Müdürü Milli Kütüphane
Deniz Ulusoy - -
Derya Soğuksu Kütüphaneci -
Didar Bayır Yard. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi BBY Bölümü
Didar Bayır Yard. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi BBY Bölümü
Doğan Atılgan Prof. Dr.  Ankara Üniversitesi BBY Bölümü
Durmuş Sakmak Daire Başkanı Milli Kütüphane
Ekim Gayretli Bilgi Belge Dokümantasyon Merkezi Görevlisi  İSMMMO Bilgi Belge Dokümantasyon Merkezi
Elif Uzunoğlu Kütüphaneci Esenyurt Belediyesi Kütüphanesi
Elsa Bitri Kütüphaneci Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphane
Emine Gür Katalog Kütüphanecisi Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Emrah Karabulut Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Engül Demirdağ Kütüphaneci İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Erdal IŞIK  Uzman Kütüphaneci İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Erdoğan Gündoğdu Kataloglama Kütüphanecisi Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Ergün YILMAZ Dijital Arşiv Sorumlusu Çamlıca Kütüphanesi Dijital Arşiv
Erkan Nurcan Kütüphane ve  Bilgi ve Belge Yönetimi Başkanı Özel Irmak Okulları
Esma Ergan Kataloglama Kütüphanecisi Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi
Esma Süzen  Kütüphaneci T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Evrim Doğa Canooğlu  Kütüphaneci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi
F. Özgül Sürmeli  Uzman Kütüphaneci İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Fadime Taşçı Kataloglama Kütüphanecisi Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi
Fatih Pamuk Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü
Fatih Şahiner  Kütüphaneci Yaşar Üniversitesi
Fatma Arkan Öğrenci Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
Fatma Komidik Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Fatma Nur Şentürk Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü
Fatma Özbay Öğrenci İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü
Fatma Toprak Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane
Ferşat Bulut Kütüphaneci Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi
Furkan Budak Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü
Furkan Özdemir Öğrenci Ankara Üniversitesi BBY Bölümü
Furkan Yiğit Öğrenci Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
G.Irmak Hortoğlu Kütüphaneci  
Gizem Özgenç Yıldız Kütüphaneci Başkent Üniversitesi 
Görkem İşçi - SAYISAL GRAFİK
Gözde Canlıoğlu Karaçayır  Kütüphaneci İBB Atatürk Kitaplığı
Güldal İpekçi Kütüphaneci Milli Kütüphane
Gülderen Ulucan Gülmez Kataloglama Kütüphanecisi Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Hakan Ünlü Şube Müdürü Milli Kütüphane
Hande Hanay Atasağun Kütüphane Uzmanı TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi
Hasan Basri Selçuk Dış İlişkiler Koordinatörü YORDAM Bilişim Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemleri
Hasan Basri Selçuk Dış İlişkiler Koordinatörü YORDAM Bilişim Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemleri
Hasan S. Keseroğlu Prof. Dr.  Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Hatice Demirtaş Doğan Kütüphaneci Gebze Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Hatice Uğur Cataloging Librarian Koç Üniversitesi - Suna Kıraç Kütüphanesi
Hatice Yenikutuluş Kütüphaneci Bilgi Üniversitesi
Havva Alkış Kütüphane Müdürü Türkiye Barolar Birliği Kütüphanesi
Havva Erbay Research & Information Manager White & Case (Europe)
Hayri Yavuz Yönetici Hiperlink
Helin İlcek Kütüphaneci Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)
Helin İlcek Kütüphaneci Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)
Hilal Albayrak Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY bölümü 
Hülya Dilek Kayaoğlu Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü 
Hüseyin Kılıç Kütüphaneci Cem Vakfı Kütüphanesi
Hüseyin Odabaş Prof. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
İbrahim Zengül Kataloglama Kütüphanecisi İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
İbrahim Zengül Kataloglama Kütüphanecisi İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
İlkay Yüksel Daire Başkan Y. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İlknur Aydınöz - -
İlknur Aydınöz - -
İrem Çınar Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY bölümü 
İrem Ünal  Kütüphaneci Koç Üniversitesi Kütüphanesi
Jale Kaymaz Kütüphaneci Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi
Kadim Fırat Kütüphaneci Kadikoy Belediyesi Sanat Kütüphanesi
Kasım Binici Yrd. Doç. Dr.  Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
Kübra Özyurt Arşiv Memuru Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Leyla Balık Öğrenci İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü
Mary Berkmen Kütüphaneci -
Mehmet Akyar  Kütüphaneci Deniz Müzesi Komutanlığı Deniz İhtisas Kütüphanesi 
Mehmet Ali Akkaya Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
Mehmet Ali Altınel Kütüphane Uzmanı Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi
Mehmet Kubilay Soygüder Kütüphaneci Afyon Kocatepe Üniversitesi
Melek Duan Kütüphaneci İBB Atatürk Kitaplığı
Menduh Dinç Şübe Müdürü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Mengü Yazıcıoğlu Yönetici Devinim.com.tr
Merve Çevik Öğrenci Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü
Merve Doğru Öğrenci Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
Merve Nur Arslan Öğrenci Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
Meryem Nas Öğrenci Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü
Muazzez Çalım Lise Kütüphanesi Sorumlusu Ted Rönesans Koleji
Muhammet Bekir Us Kütüphaneci Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Muharrem Uzun Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Muhittin Demir Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Mukaddes Sağlam Yüksek Lisans Öğrencisi Çankırı Üniversitesi BBY Bölümü
Murat Çark Kütüphane Uzmanı Eyüboğlu Koleji ve Fen Lisesi
Murat Gülmez Kütüphaneci Boğaziçi Üniversitesi Kataloglama Kütüphanesi
Mustafa Bayter Yrd. Doç. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBY Bölümü 
Mustafa Özyürek Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Naim Koca Kütüphaneci Aksaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Nermin Çakmak Dr. Mimarlar Odası Kütüphanesi
Nida Nur Kayhan Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Nihal Kaya Kütüphane Şefi İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Okan Koç Kütüphaneci Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesi
Okan Köseoğlu Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Osman Demir Daire Başkanı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi
Özge Nur Aydoğdu Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü
Öznur Koç Fırtına Kütüphaneci İstanbul Rumeli Üniversitesi
P. Özlem Güneş Bulut Kataloglama Kütüphanecisi Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi
Pelin Canlı Kütüphaneci Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros Kütüphanesi
Pervin Bezirci Dr. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Rana Coşkuner Dr. Eyüboğlu Koleji ve Fen Lisesi
Recep Kurtul Kataloglama Kütüphanecisi İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Recep Kurtul Kataloglama Kütüphanecisi İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi
Rozelin İçgil Kütüphaneci -
Rumeysa Akpunar  Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü
Sadık Güneri Uzman Yardımcısı İstanbul Arel Üniversitesi
Sefa Doğan Öğrenci Ankara Üniversitesi BBY Bölümü
Selahattin Öztürk Kütüphane Yöneticisi Merkezefendi Şehir Kütüphanesi Yöneticisi
Selda Kuzu Kütüphaneci İbn Haldun Üniversitesi Bilgi Merkezi
Selma Alpay Aslan Daire Başkanı TOBB ETÜ
Şener Yolcu Kataloglama Kütüphanecisi Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Serdar Katipoğlu Yönetici SAYISAL GRAFİK
Sevgi Atila Cünüş Kütüphaneci Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Şeyda Bilgin Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Sibel Yumşakdemir Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY Bölümü 
Sinem Konur Kütüphaneci Başkent Üniversitesi Kütüphanesi
Şüheda Nur Karaman Öğrenci Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
Şükran Yenice  Şube Müdürü ÇASGEM
Tolga Çakmak Dr. Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü
Tuba Gezgin Öğrenci Marmara Üniversitesi BBY bölümü 
Tuğçe Açıkalın Kütüphane Sorumlusu İTÜ GVO Dr. Natuk Birkan Ortaokulu 
Turhan Uçar Uzman Kütüphaneci Marmara Üniversitesi Kütüphanesi
Türkan Barutçu Kütüphaneci Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphane
Ufuk Mazlum Kütüphaneci İBB Atatürk Kitaplığı
Ufuk Öztürk Kütüphaneci Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Uğur Artı Öğrenci Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü
Ünal Keskin Kütüphane Öğretmeni -
Varlık Polat Arşiv Görevlisi İSMMMO Bilgi Belge Dokümantasyon Merkezi
Veysel Oğuz Kataloglama Kütüphanecisi İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Murat Çelik Kütüphaneci Yaşar Üniversitesi
Yasemin Genç Sağlık  Kütüphaneci İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane
Yasemin Yigit Öğrenci İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü
Yasin Doğan Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Yazgı Cihangir Aygün Daire Başkanı Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesi
Yusuf Yalçın Dr. Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Yusuf Yeşilyurt Şube Müdürü Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Zeynep Batuk Kütüphane Uzmanı Eyüboğlu Koleji ve Fen Lisesi
Zeynep Bayram Öğrenci Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü
Zeynep Saraç Öğrenci Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü

 

İLETİŞİM

Sempozyum sekreteryası
sempozyum17@gmail.com

 

Hasan S. Keseroğlu
hasankeseroglu@gmail.com

 

Elsa Bitri
elsabitri@gmail.com


SPONSORLARIMIZ

 
 


 
Ata Medya