Ana Sayfa Nâzım Hikmet Vakıf Nâzım Hikmet Yılı Etkinlikler Takvimi Haberler
 
KURULUŞ RESMİ SENEDİ

NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır.

3 Haziran 1990 günü kız kardeşi Samiye  Yaltırım'ın  girişimiyle biraraya gelen Nâzım dostları, büyük ozanın adını taşıyacak bir vakfın kurulması önerisini benimseyerek, kuruluş çalışmalarını yürütecek bir girişim komitesi oluşturmuşlardır. Girişim komitesi yaklaşık bir yıl içinde bir yandan vakfın kuruluşu ile ilgili işlemleri hazırlamış, öte yandan zorunlu olan mal varlığının oluşturulmasına çalışmıştır.

Çalışmaların sonuçlanması üzerine kuruluş başvurusu yapılmış ve 22 Mayıs 1991 günlü mahkeme kararıyla "NÂZIM HİKMET Kültür ve Sanat vakfı Resmi Senedi" tecil edilmiştir. Resmi Gazete'nin 6 Ekim 1991 günlü sayısında ise kuruluşa ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilânı yer almıştır.

Sayfa : 88                                RESMİ GAZETE                                6 Ekim 1991-Sayı:21013

Vakfın Adı  : Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
Vakfedenler: Ayşe Samiye Yaltırım
Teş.Kar.Ver.Mah.Adı.Kar.tar. ve Nosu : İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22 / 5 / 1991 / 261 K: 1991 / 231 sayılı kararı.

Vakfın İkametgahı : İstanbul
Vakfın Amacı : bütün dünyada Nâzım Hikmet'le ilgili yazı, kitap, yayın, fotoğraf, resim, film, müzik, heykel, anıt vb. nitelikte bütün çalışma ve yapıtlarını veya onların örneklerini toplayacak bir merkez kurmak, eserlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, tanıtmak, her türlü kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalarını destekleyerek ülkemizde ve dünyada kültür, sanat ve bilim düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

Vakfın Mal Varlığı :

  1. 156.000.000. TL nakit,
  2. 10.000.000. TL alacak
  3. Kitap, albüm, poster ve tabloları ile heykel, seramik gibi sanat eserlerinden oluşan 5144 adet yayın.

Vakfın Organları :

    1. Yönetim Kurulu,
    2. Danışma Kurulu,
    3. Denetçiler,

Türk Medeni kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.
19111 / 1-1

 

 

 
 
VAKIF
Tarihçe
Girişim Kurulu Üyeleri
Kuruluş Senedi
Yönetim Kurulu
Anı Odası
Bilgi Merkezi
Uluslararası Şiir Ödülü
Yayınlarımız
Kültür Merkezi


 
Ata Medya