Ana Sayfa Nâzım Hikmet Vakıf Nâzım Hikmet Yılı Etkinlikler Takvimi Haberler
 
ETKİNLİKLER <<Geri
 
02.09.2012 | İLK "NÂZIM HİKMET BARIŞ ÖDÜLÜ" VERİLDİ
 
Yer:DİKİLİ/İZMİR

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Dikili Belediyesi’nin birlikte  düzenlediği 

Nâzım Hikmet  Barış Ödülü’nün ilki 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Yaşar Kemal’e verildi.

 

Törene katılamayan Yaşar Kemal’in ödülünü Yapı Kredi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş aldı ve Yaşar Kemal’in  ilettiği mesajı okudu.

Dikili Belediye Başkanı Osman Nuri Özgüven  ve YKY Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş.

 

Yaşar Kemal’in mesajı:

Sevgili arkadaşlar,

Burada Nâzım Hikmet adına konulmuş barış ödülünü almak benim için büyük onurdur.  Gelemediğim, sizlerle birlikte olamadığım için üzülüyorum ama bu ödül benim için bir mutluluk oldu.

Bu­gün­kü in­san uy­gar­lı­ğı­nın döl­ya­ta­ğı Ak­de­niz­dir, Ana­do­lu top­ra­ğı hoş­gö­rü­nün, kar­deş­li­ğin, çe­şit­li öğe­le­rin kay­naş­tı­ğı, de­mok­ra­si­nin boy ata­bi­le­ce­ği bi­tek bir top­rak­tır.   Nâzım Hikmet çağımızın en büyüklerindendir. Dünyanın da ülkemizin de barışa susadığı bugünlerde Akdeniz kültürünün süregeldiği Dikilide,  Nâzım Hikmet Barış Parkında hepinize selam eder, teşekkür ederim.

Geride bıraktığımız belki de insanlığın en acılı yüz yılı olan yirminci yüz yıl  kanlı dünya savaşlarını, tarihin en büyük soykırımlarını  yaşadı.  Tarih boyunca her savaş bir yıkım olmuştur. Yenenler de yenilenler de, savaşların dışında kalanlar da aynı yıkımdan kurtulamamışlardır.  Savaşlar insanların ölüm fermanıdır, savaşlar üstünde yaşadığımız toprakların, doğamızın ölüm fermanıdır.  Her savaş, adı ne olursa olsun, insanlığımızı çürütür, vicdanımızı çürütür.  Savaş ölümdür, insanın,  doğanın, sevginin ve insanoğlunun binlerce yılda oluşturduğu değerlerin ölümüdür.  Savaş insanlığı yüz­yıl­lar­ca onul­ma­ya­cak biçimde ya­ra­lar, in­san so­yu­nun yüz­yıl­lar­dır ge­liş­tir­di­ği hu­ku­ku, in­san hak­la­rı dü­şün­ce­si­ni bir an­da bir var­mış bir yok­muş eder.

Bugün dün­ya­lar yı­kı­lıyor, doğa yok ediliyor ve insanları birer obur canavar haline getiren bir doyumsuzlar toplumu,  bir tüketim dünyası yaratılıyor.  Hiç­bir çağ­da kö­tü­lük böy­le­si­ne ör­güt­len­me­di ve güç­lü ol­ma­dı. Gö­zü dön­müş bir sa­vaş kış­kır­tı­cı­lı­ğı al­mış ba­şı­nı gi­di­yor.     

 Sanat, gerçek sanat  zulmün, şiddetin,  tüketici oburluğunun, insanca olmayan her davranışın karşısındadır. Çünkü, ne olursa olsun, her biçim sanatın birinci işi başkaldırıdır.  Sanat insanları yalana, zulme, bitip tükenmeyen anlamsız savaşlara, bütün kötülüklere karşı uyarır. Sanatlar içinde özellikle söz sa­nat­la­rı in­san­lı­ğın ge­li­şi­min­de  ön­cü­lük et­miş­tir. Epo­pe­le­ri yani destanları dü­şü­ne­lim, her destan bir ya­şa­ma se­vin­ci çığ­lı­ğı­dır, bir umut­tur, ya­şa­ma bir min­net tür­kü­sü­dür. Halk­ta ve do­ğa­da ka­ram­sar­lık yok­tur. Halk ve do­ğa dur­ma­dan ya­ra­tır, ka­ran­lık­tan ay­dın­lık, umut­suz­luk­tan umut...

İşte Nâzım Hikmet’in insanlığı ve şiiri de budur.  Elinde büyük hüneri,  çağların büyüğüydü, Türkiyemiz onun değerini hiç anlamadı.  Yine de onu anlayanlar, az da olsak çok da olsak bu bizim mutluluğumuzdur.  Bütün büyük sanatçılar gibi Nâzım Hikmet de bize kimin yanında olacağımızı göstermiştir, ölü­mün ya­nın­da değil, ba­rı­şın, kar­deş­li­ğin,  ya­şa­ma se­vin­ci­nin ya­nın­da, ka­ran­lı­ğın değil ay­dın­lı­ğın yanında,  düş­man­lı­ğın değil sev­gi­nin yanında.  Ve Nâzım Hikmet her zaman halkların yanında olmuştur. Nâzım Hikmetler oldukça insanlık da olacaktır.  Bu güzelliği bilmeliyiz.

 

Yaşar Kemal

1.9.2012

 

 

 


 

Videoyu izlemek için tıklayınız.

11.04.2018
NÂZIM HİKMET KÜTÜPHANESİ
02.04.2018
ŞEYH BEDRETTİN DESTANI ANTAKYA SAHNESİNDE
   
web tasarım